Navigera

Skolhälsovård

Skolhälsovården arbetar förebyggande hälsofrämjande. Under grundskoleåren erbjuder vi enligt Socialstyrelsens riktlinjer tre större hälsobesök (förskoleklass, åk 4 och åk 7) samt däremellan kontroller och bedömningar på initiativ av barn, föräldrar eller lärare.

Vi hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser, rådgivning, remisser och recept. Det kan röra sig om allergibesvär, hudproblem, sängvätning, magsymptom, matproblem, smärta, beteendeproblem, frågor om tillväxt och pubertet etc.

Kontakt:
tel. 040-83972, ons-fre 9-15.


185
Annika Lindgren, skolläkare
 

Sjukdom

När ska barnet stanna hemma?

När barn samlas i grupper sprids också smitta lättare, därför är det viktigt att det finns särskilda regler för hur sjukdomar hanteras på skolan. Reglerna bör ta hänsyn både till det enskilda sjuka barnet och till övriga barn som kan utsättas för smitta.

Allmänt gäller, att ett barn som har feber eller av annat skäl är trött och hängigt på grund av sjukdom, har rätt att stanna hemma och ta det lugnt. Mycket talar för att en infektion läker snabbare om barnet får vila och sova ut.

Mycket kortfattat kan man säga att barnet ska stanna hemma om det:

*har feber

*är feberfritt, men är så trött och hängigt att det inte orkar med vanliga aktiviteter som att vara ute även om vädret är dåligt

*har en smittsam sjukdom ex. halsfluss som är obehandlad eller behandlad mindre än två dygn, vattenkoppor, svinkoppor eller variga ögoninflammationer

*har maginfektion med kräkningar eller diarré

*behandlas med någon medicin som kräver hjälp av personal tex. antibiotika eller ögondroppar

Tillbaka till skolan efter infektion?

Barnets allmäntillstånd avgör i de flesta fall när det kan återgå till skolan efter en infektion. Med gott allmäntillstånd menas att barnet skall vara feberfritt och orka delta i skolans normala aktiviteter, som också kan innebära utomhusvistelse i flera timmar. Att låta barnet ha ett feberfritt dygn hemma (utan febernedsättande medel) är en bra tumregel.

Kontakt: 

Husie
Tel: 040-421167
Åk F-3: Husie kyrkoväg 76 
             212 38 Malmö
                                              

Hagalund                                            
Tel: 040-81938     
Åk 4-9: Kungsörnsgatan 3
             215 61 Malmö