Navigera

Ordningsregler på Boukefs Privatskola

Skolan är min arbetsplats


Respekt
- Jag bidrar till arbetsro.
- Jag lyssnar till vad andra säger och respekterar deras åsikter.
- Jag är rädd om skolans, kamraternas, personalens och mina egna saker.
- Jag reagerar alltid mot mobbing. När jag ser någon bli utsatt, säger jag till någon i personalen eller kamratstödjarna.
- Jag använder inte svordomar, könsord och rasistiska uttryck.
- Jag använder aldrig våld, hot och kränkningar, därför tar jag aldrig med mig farliga föremål till skolan. Ex: fyrverkerier, knivar, vapen, alkohol eller droger.
- Jag röker inte på arbetsplatsen.

Ansvar
- Jag kommer i tid och har alltid med mig rätt material till lektionen.
- Jag gör läxorna och lämnar in uppgifterna i tid.
- Jag tar ansvar för utdelat material.
- Jag lämnar värdesaker hemma.
- Jag anmäler alltid frånvaro till personalen.
- Jag meddelar en vuxen om jag behöver gå ut från klassrummet.
- Min mobiltelefon och Mp3 spelare är avstängd under lektionstid och jag använder inte kamera i skolan utan personalens tillstånd.
- Jag tar inte med mat, dryck, godis och tobak in i klassrummet.
- Jag har inte ytterkläder och keps på mig under lektionstid.


Miljö
- Jag är rädd om skolans lokaler och inredning.
- Jag slänger skräp i papperskorgarna.
- Jag använder inte cykel, inlines, moped, skateboard och kickboard på skolans område.

Om jag bryter mot Boukefs Privatskolas regler sker följande stegvis:

Vid mindre regelbrott:
- Enskilt samtal mellan elev och personal.
- Vårdnadshavare kontaktas.
- Samtal med rektor.

Vid allvarligt regelbrott t.ex. våld, hot, stöld, skadegörelse och om jag tar med mig farliga föremål till skolan:
- Vårdnadshavare kontaktas omedelbart och ombeds vara med på skolan nästföljande dag.
- Anmälan till polis eller annan myndighet.

Vid skadegörelse av skolans egendom eller förlust av utdelat material är jag personligen ansvarig och ersättningsskyldig.

Om jag stör lektionerna genom att t.ex. använda min mobiltelefon/Mp3 spelare har läraren/rektor rätt att beslagta min mobiltelefon/Mp3 spelare resten av lektionen. Om detta upprepas kommer mobiltelefonen/Mp3 spelaren att beslagtas under resten av dagen och får då endast lösas ut av mina föräldrar på skolan.

Följderna av övriga regelbrott anpassas individuellt.

Boukefs Privatskolas personal och ledning.

Kontakt: 

Husie
Tel: 040-421167
Åk F-3: Husie kyrkoväg 76 
             212 38 Malmö
                                              

Hagalund                                            
Tel: 040-81938     
Åk 4-9: Kungsörnsgatan 3
             215 61 Malmö