VÄLKOMMEN TILL BOUKEFS PRIVATSKOLA!
Vi är en liten skola som bedriver undervisning från årskurs 0-3 i Husie och 4-9 på Hagalundsgården, Söderkulla. 

Skolan har en allmänpedagogisk inriktning som följer läroplanen för grundskolan med betoning på samarbetet  mellan personal, föräldrar och barn.

Här kan vi erbjuda barnen en lugn och trivsam skolmiljö i små klasser och med fritidsverksamhet integrerad i skolans lokaler. 
För de som vill har vi även skolskjuts till och från skolan!

Välkomna hit!